Tjörnedala konsthall
Cirkulationscentralen 2007
100 kopior av boken
X, installationsbild
X, projektion
hattstock, bemålat trä
prev / next