“En genomgående beröringspunkt i Anna Wessmans konst är relationen mellan makt, språk och
kommunikation. Hon lyfter fram berättelser, objekt och symboler ut historiska sammanhang och blottlägger
de bakomliggande maktstrukturerna. Med verket Zugehörigheitsgefühl fortsätter Wessman att undersöka
dolda maktstrukturer, och i synnerhet förekommandet av dem i det offentliga rummet. Vem har tillgång till
det offentliga rummet och vem utesluts? Vilka förutsättningar är det som råder?
Verket tar sin utgångspunkt i föreställningen om ”det svenska” så som den genom åren har förmedlats
genom de broderade allmogebonaderna. Genom en enkel förskjutning i verket - texten på bonaden har bytts
ut mot svenska till arabiska - blir tillgången till verket omgående den motsatta.
Presenterad som en vepa är den upphängd på en byggnadsställning, en konstruktion som i likhet med våra
minnen och identiteter är tillfälliga. Wessman undersöker således också idéer om minnen, tillhörighet och
utanförskap. Vad det är som gör att vi känner oss hemma? Är det ett rum, en stämning, en doft, en plats eller
ett land? Parallellt med vepan har Wessman dessutom satt upp en mängd affischer där hon söker svar på sina
frågor.”

(Anna Johansson, curator)