"...Efter att den Brasilianska staten slutade med slaveri behövde man
arbetskraft från Europa, och man efterfrågade människor med
lantbrukserfarenhet för att odla upp och befolka landet och betalade
överresan". Många av de som for var svartlistade och inblandade i
politisk agitation. Brasilien utvandrarna, de fattigaste svenska
emigranterna som främst kom från Hälsingland, Sundsvall, Malmfälten
och Kiruna… de som ljög om sina
lantbrukserfarenheter för att få komma iväg, sågverksarbetarna,
fabriksarbetarna och gruvarbetarna. Tidningarnas reportage och skriverier,
agenternas verksamhet och den fackliga argumentationen var tre
faktorer som gav upphov till att så många som 500 emigrerade till
Brasilien bara från Kiruna.
Mellan 1890 och 1913 utvandrade totalt 3.500 svenskar till Brasilien.
Enbart under perioden 1909 - 1911 utvandrade 2.500 svenskar.

Emigrationsvågen till Brasilien 1909 - 1911 kom att kallas
"dödskaravanen", då upp till 20% dog efter vägen, de flesta barn.
Vissa blev sedermera repatrierade och återvände till Sverige igen, men
en hel del av emigranterna tog sig vidare över Uruguayfloden och kom
att hamna i Misionesområdet i Argentina, där de blev kvar och än i dag
talar man om en Svenskkoloni där.

Projektet “Man bor på jorden under himlen” är en visuell samtida och
historisk berättelse om en familjs resa i spåren av de nordiska
Sydamerika emigranterna. En reminiscens om hur det ganska nyligen var
i norden, i flykten från... och resan mot förhoppningsvis bättre
levnadsförhållanden. En när-historia som vi anser vara viktig att
uppmärksamma och belysa parallellt till dagens globala och politiska
diskussion kring flyktingpolitik och stängda gränser."

Det har kommit att bli en lite bortglömd del av den svenska historien,
även så storstrejken 1909 som var den största på sin tid och som kom att
innebära ett massivt tapp för arbetarrörelsen då den inte hade avsedd
effekt.

Vi fastnade för detta specifika historiska tema, snubblade väl över
det först i annat ärende, men kom att se så mycket som är intressant
även idag i detta, emigration, flyktingar, vad är ett kulturellt arv?
den enorma förflyttningen från -40 grader C till + 40C, skillnaden på
landskap. Stoltheten, smärtan, inte mycket talades det om detta
misslyckande i främmande land från de som återvände med decimerad
familj. Hur lurade de kände sig som "gått på" brasilienagenternas
pr-kampanj.
Kanske är det en av orsakerna till att det är en relativt okänd händelse?
Skammen och sorgen som ingen ville prata om...